Browsing Tag

آجر قزاقی

تاریخچه و نحوه تولید آجر قزاقی

تاریخچه و نحوه تولید آجر قزاقی مقدمه: آجر قزاقی یکی از انواع آجرهای ساختمانی است که از مواد طبیعی مانند خاک، آهک و آب تولید می‌شود. این نوع آجر از دوران باستان مورد استفاده بوده و امروزه نیز به عنوان یکی از مواد اصلی ساختمانی در بسیاری…